Våre priser
Nedenfor har vi listet opp våre priser slik at du enkelt kan få en oversikt.
 • Studio og saltimer
 • Gullkontrakt
 • Kr 615,-
 • pr mnd
 • Nøkkelkort inkludert
 • Saltimer inkludert
 • Fast medlemsskap, 3 måneder oppsigelsestid
 • Treningsstudio
 • Studio
 • Kr 500,-
 • pr mnd
 • Tilgang til studio
 • Fast medlemsskap, 3 måneder oppsigelsestid
 • O2 power, O2 max og spinning
 • Saltimer
 • Kr 475,-
 • pr mnd
 • Spinning, O2 max og O2 power
 • Fast medlemsskap, 3 måneder oppsigelsestid

 

Gullkontrakt: Full pakke inkl nøkkelkort og saltimer
Fast gullmedlemskap/avtalegiro pr mnd: kr 615,-
X antall måneder (minimum 3 mndr) pr mnd: 615,-
Gull 1 mnd: kr 700,-

Treningsstudio inkl nøkkelkortmedlemsskap
Fast studiomedlemskap/avtalegiro pr mnd: kr 500,-
X antall måneder (minimum 3 mndr) pr mnd: kr 500,-
Studio 1 mnd: kr 600,-
Depositum nøkkelkort kr 100,-

Sal-timer (spinninger, CF-inspirert time kveld og O2 power)
Fast salmedlemskap/avtalegiro pr mnd: kr 475,-
X antall måneder (minimum 3 mndr) pr mnd: kr 475,-
Sal 1 mnd: kr 500,-

Trenings-/kostholdsveiledning pr 30 min. kr 380,-/700,- for 60 minutter
Pakkepriser for flere timer.


Enkeltimer trening kr 190,-

«Soldater, skole-elever, studenter, – 20% på
uføretrygdede, pensjonister:» kontrakter


http://www.rentsenter.no